Konferencje

1. Ideologie a komunikacja piśmienna (17-18 listopada 2022)

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa„zawsze fragment” TADEUSZ RÓŻEWICZ: NOWE ODCZYTANIA (19-20.04.2021)

3. Od książki do czytelnika (19-20.04.2021)

4. Publikowanie po przełomie cyfrowym (21-22.11.2019)

5. Big Data w humanistyce i naukach społecznych (22-23.11.2018)

6. Funkcje bibliotek – dawniej i dziś (22-23.11.2017)

7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Qualico 2018 (5-8.07.2018, we współpracy z Instytutem Matematycznym UWr)

8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reading–Experience–Emotions. Books for Children and Young Adults. Theory and Practice of Reception:
Czytanie–doświadczenie–emocje. Książki dla dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka odbioru
(27–28.06.2017, we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UWr,
Institut für Erziehungswissenschaft (Technische Universität Dresden, Germany), Katedrą Polonistyki Stosowanej (Uniwersytet Gdański),
Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

9. Kultura książki w humanistyce współczesnej (23-24.11.2016)

10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świecie informacji i kultury – teoria i praktyka
(08-09.11.2016wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze)

11. Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie (06-07.10.2016, we współpracy z DBP im. T. Mikulskiego oraz SBP)

12. V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (15-16.09.2016 r, wspólnie z Cen­trum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej­)

13. „Children’s Literature and Play” (19-21.05.2016, w ramach Wydziału Filologicznego)

14. Przełamując granice książki. Perspektywa twórcy, odbiorcy, badacza. Breaking book boundaries. Perspectives of the creators, the recipients and the researchers (2-4.12.2015)

15. Kultura książki żydowskiej w Europie środkowowschodniej w XIX i XX w. (21–22.04.2015, wspólnie z Zakładem Studiów Żydowskich UWr)

16. Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników (3-5.12.2014)

17. Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej (4-6.12.2013)

18. Kulturowa tożsamość książki (5-7.12.2012)

19. W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką (23-25.11.2011)

20. Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacji (7-8.12.2010)

21. Czytanie – czytelnictwo – czytelnik… (1-3.12.2009)

22. Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej (2-4.12.2008)

23. Świat w obrazach (7-6.12.2007)

24. Jubileusz 50-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (8-9.12.2006)

25. Druki ulotne i okolicznościowe: wartości i funkcje (8-10.10.2004)

26. Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody (10-11.10.2003)

27. Typografia komputerowa a środki masowej komunikacji (22-25.05.2003)

28. Typografia komputerowa – prepress – perspektywy i zagrożenia (17-19.10.2002)