Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla:

  • redaktorów i korektorów, pracujących w wydawnictwach książkowych oraz redakcjach czasopism,
  • pracowników działów marketingu, reklamy, PR i sprzedaży w wydawnictwach i innych firmach,
  • osób odpowiedzialnych za przygotowywanie katalogów, folderów, programów, plakatów i ulotek,
  • dziennikarzy,
  • tłumaczy,
  • pracowników studiów DTP,
  • bibliotekarzy-wydawców regionalnych i lokalnych czasopism fachowych i wydawnictw informacyjnych,
  • absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, szukających dla siebie miejsca na rynku pracy,
  • wszystkich zainteresowanych nauką nowego zawodu.