Informacje dla Absolwentów

Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do dobrowolnego udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, szczególnie jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje na temat sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia w Instytucie INiB, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INiB i PCiS.

Ankieta


Absolwentów Instytutu INiB zapraszamy do udziału w ofercie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UWr
W ofercie AIP UWr znajduje się m. in. możliwość wynajmu powierzchni biurowej z prestiżowym adresem na preferencyjnych warunkach studentom, absolwentom, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 5 lat, doktorantom oraz pracownikom naukowym, a dodatkowo liczne szkolenia, warsztaty i porady dotyczące prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, promocja firmy, wyjazdy na targi i wystawy czy dostęp do sal konferencyjnych.

 


ERASMUS+ dla ABSOLWENTÓW (staże i praktyki)

Serdecznie zapraszamy Absolwentów IINiB do udziału w programie Erasmus+, w ramach którego można wyjechać

na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

Rekrutacja na praktyki prowadzona jest w sposób ciągły – cały czas są wolne miejsca!
Więcej informacji: tutaj oraz u instytutowego koordynatora programu Erasmus+, dr Agnieszki Łuszpak
tel. 71 37 52 861, pok. 107, email: agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl

 


Strefa absolwenta