Erasmus+ dla pracowników

Możliwość wyjazdu mają zarówno nauczyciele akademiccy – na wyjazdy dydaktyczne (https://international.uni.wroc.pl/pracownicy-uwr/erasmus-dydaktyka), jak i pozostali pracownicy – na wyjazdy szkoleniowe (https://international.uni.wroc.pl/pracownicy-uwr/erasmus-szkolenie).

Od roku akademickiego 2019/2020 wyjazdy dydaktyczne – Teaching Staff Mobility – realizowane są w trybie rekrutacji ciągłej, tzn. nie określa się puli miejsc przyznawanych poszczególnym Instytutom, a wyjazdy są realizowane na bieżąco do momentu wyczerpania  środków przeznaczonych w danym projekcie na wyjazdy dydaktyczne.

Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie którego należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych.

Wszystkie informacje i formalności związane z wyjazdem znajdują się na stronie www Biura Współpracy Międzynarodowej: https://international.uni.wroc.pl/pracownicy