Praktyki

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą odbyć praktyki zawodowe – obowiązkowe lub dodatkowe – w wybranych europejskich instytucjach kulturalnych, naukowych i administracyjnych.

Praktyki można realizować w czasie studiów lub po obronie pracy dyplomowej. Wyjazdy podczas studiów realizowane są najczęściej w wakacje. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące. Wyjazdy w czasie trwania roku akademickiego są możliwe po uzyskaniu zgody na indywidualną organizację studiów.

Program Erasmus+ umożliwia wyjazdy na praktykę absolwentom  Uniwersytetu Wrocławskiego pod warunkiem, że przejdą rekrutację  na  wyjazd przed ukończeniem studiów. Praktyka może zostać zrealizowana w okresie nie przekraczającym 18 miesięcy od obrony pracy dyplomowej. Maksymalne finansowanie praktyki absolwenckiej  to 5 miesięcy.

Rekrutacja na praktyki jest ciągła, otrzymanie finansowania jest zależne od środków, którymi dysponuje na dany rok Biuro Współpracy Międzynarodowej.
Informacje na temat procedury rekrutacyjnej oraz dokumenty potrzebne w rekrutacji znajdują się na stronie BWM.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji na praktyki znajdują się tutaj:
Ustalenia szczegółowe IINiB dotyczące rekrutacji na wyjazdy na praktyki w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2022/2023

 

Instytutowy koordynator programu Erasmus+:

dr Agnieszka Łuszpak
tel.: +48 71 375 2912
pok. 402
email: agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl