Studia

W ramach programu Erasmus+ na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące.

Studenci obu kierunków (informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz publikowania cyfrowego i sieciowego) oraz doktoranci mogą studiować lub prowadzić pracę badawczą w jednej z następujących uczelni partnerskich Instytutu:

Chorwacja, Osijek (2 miejsca)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-incoming-students/
Odsjek za informacijske znanosti
https://www.ffos.unios.hr/odsjek-za-informacijske-znanosti/

 

Chorwacja, Zadar (4 miejsca)
Sveučilište u Zadru
https://www.unizd.hr/suradnja
Odjel za informacijske znanosti
https://iz.unizd.hr/

 

Francja, Montpellier (3 miejsca)
Université de Montpellier
https://www.univ-montp3.fr/en/international
Institut des Technosciences de l’Information et de la Communication
https://itic.www.univ-montp3.fr/

 

Grecja, Ateny (1 miejsce)
University of West Attic
https://www.uniwa.gr/en/the-university/international-collaborations/erasmus/
Department of Archival, Library & Information Studies
https://alis.uniwa.gr/en/homepage

 

Litwa, Kłajpeda (2 miejsca)
Klaipedos Universitetas
https://www.ku.lt/en/bendradarbiavimas/erasmus/
Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra
https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/filosofijos-ir-kulturologijos-katedra/

 

Litwa, Wilno (2 miejsca)
Vilniaus Universitetas
https://www.ku.lt/en/bendradarbiavimas/erasmus/
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete
https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/filosofijos-menotyros-ir-komunikacijos-katedra/

 

Portugalia, Coimbra (2 miejsca)
Universidade de Coimbra
https://www.uc.pt/en/ects/info_inst/
Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação
http://www.uc.pt/fluc/dfci

 

Słowacja, Bratysława
Univerzita Komenského v Bratislave
Medzinárodné vzťahy (uniba.sk)
Katedra knižničnej a informačnej vedy
Katedra knižničnej a informačnej vedy (uniba.sk)

 

Słowenia, Ljubljana (2 miejsca)
Univerza v Ljubljani
https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
https://biblio.ff.uni-lj.si/

 


Informacje dotyczące procedury rekrutacji i rozliczenia wyjazdu:

Ustalenia szczegółowe INiM dotyczące rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2023/2024

Ustalenia szczegółowe INiM dotyczące rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2022/2023


 

TERMINY – 2023 rok

– do 17 lutego 2023 r. – przesłanie skanów dokumentów do koordynatorki instytutowej dr Agnieszki Łuszpak (agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl);

– 22 lutego 2023 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji drogą mailową;

– 23 lutego 2023 r. – przyznanie przez koordynatorkę wyjazdu na stronie usosweb;

– do 2 marca 2023 r. – akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz uzupełnienie brakujących danych;

– 3 marca 2023 r.  – zakończenie rekrutacji.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Teczka kandydata (w postaci cyfrowej) powinna zawierać:

• CV
• podanie o przyznanie stypendium Erasmus (do pobrania poniżej)
• wydruk z USOS z ocenami za semestr poprzedzający rekrutację
• oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów – kapitał mobilności (do pobrania poniżej)
• pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 2. roku studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich.


Do pobrania:

OŚWIADCZENIE dot. kapitału mobilności

WYKAZ ocen uzyskanych na wyjeżdzie Erasmus+

PODANIE o przynanie stypendium w ramach programu Erasmus+

PODANIE w sprawie udzielenia trybu eksternistycznego zaliczania przedmiotów
(dotyczy seminariów licencjackich, magisterskich oraz innych wskazanych w Komunikacie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 4/2016 z dnia 21.X.2016)

PODANIE o rozliczenie roczne dla studentów wracających ze studiów Erasmus

WYCIĄG z Transcript of Records (do rozliczenia wyjazdu u Koordynatora Instytutowego)


Więcej informacji nt. programu Erasmus+ oraz szczegółów rekrutacji można znaleźć na stronach:

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/


Instytutowy koordynator programu Erasmus+:

dr Agnieszka Łuszpak
tel.: +48 71 375 2912
pok. 402
email: agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl