Studenci wyjeżdżający

Europejski Program Wymiany Akademickiej Erasmus+

Program Erasmus powstał w 1987 roku. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Polska bierze udział w programie od roku 1998, a Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego przystąpił do programu Erasmus w 2002 roku.

Komunikat nr 12/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad wyjazdów studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego w ramach programów ERASMUS+ Studia i ERASMUS+ Praktyki .

Prezentacja na temat rekrutacji

Prorektor ds. Projektów i Relacji Międzynarodowych oraz Koordynator pr. Erasmus+ zapraszają – zobacz!