Aktualności:

Informacje dla Studentów I roku studiów stacjonarnych – ślubowanie, odbiór legitymacji, spotkanie organizacyjne”


UWAGA STUDENCI I ROKU

w roku akademickim 2022/23 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) doktoranckich, zaocznych oraz wieczorowych rozpoczynający naukę na I roku studiów

Szkolenie BHP tylko formie e-learningu.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w nadchodzącym roku akademickim 2022/23, semestr zimowy, rejestracje na przedmioty rozpoczną się w dniu 27 września od godz. 12:00 (po migracji bazy danych USOS) i potrwają do 4 października do godz. 23:59.

Rejestracja uzupełniająca (korekty) została zaplanowana od 5 października od godz. 12:00 do 12 października do godz. 23:59.

Studenci I roku Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa nie biorą udziału w rejestracji poprzez system USOS i zostaną zapisani na przedmioty automatycznie.

Studenci I roku Publikowania cyfrowego i sieciowego studiów licencjackich rejestrują się poprzez system USOS tylko na przedmioty opcyjne.

Studenci I roku Zarządzania informacją wybierają specjalność poprzez formularz MS FORMS (szczegóły podamy później).
Na zajęcia obowiązkowe zostaną zapisani automatycznie.


Szanowni Państwo,

Instytut Filologii Polskiej ogłasza zapisy na STUDIUM JĘZYKA I KULTURY LITEWSKIEJ!


Drodzy Studenci!  

Jeśli myślicie o studiach zagranicznych, jest świetna okazja – właśnie prowadzimy dodatkowy nabór na wyjazdy na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Erasmus+. Oferujemy miejsca na uczelniach we Francji, Czechach Chorwacji, Słowenii, Estonii, Litwie.  

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt z koordynatorem instytutowym – mailowo dr Agnieszką Łuszpak lub poprzez MS Teams.  

Więcej informacji o programie.

Serdecznie polecamy!  


RUSZA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU „STUDENCI PROJEKTUJĄ” skierowana do studentów obu kierunków

Instytut Nauk o Informacji i Mediach UWr po raz kolejny ogłasza konkurs
na przygotowanie projektu graficznego materiałów konferencyjnych na temat:

IDEOLOGIE A KOMUNIKACJA PIŚMIENNA

Pod takim tytułem odbędzie się w dn. 17‒18 listopada 2022 r. konferencja naukowa (w formie online).

Zwycięski projekt będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych
(programu, plakatu itp.) na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta.

Zapraszamy do udziału! >>>WIĘCEJ INFORMACJI<<<


Harmonogramy prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO,
I stopnia stacjonarne Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Rok akademicki 2022/2023, ETAP 3

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE,
I stopnia stacjonarne Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Rok akademicki 2022/2023, ETAP3

Lista kandydatów nieprzyjętych na I rok studiów INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO,
I stopnia stacjonarne Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Rok akademicki 2022/2023, ETAP 3

Lista kandydatów nieprzyjętych na I rok studiów PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE,
I stopnia stacjonarne Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Rok akademicki 2022/2023, ETAP 3

Lista kandydatów zakwalifkowanycc na I rok studiów PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE,
I stopnia zaoczne Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Rok akademicki 2022/2023, NABÓR 1


Szanowni Studenci,

na podstawie Uchwały nr 117/2021 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 września 2021 r. w sprawie obowiązkowej realizacji przedmiotów z nauk społecznych lub humanistycznych na studiach I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) studenci (również reaktywujący się) kierunków Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo oraz Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe zobowiązani są do uzyskania nie mniej niż 5 punktów ECTS za zajęcia z przedmiotów humanistycznych.


Studenci Instytutu INiB UWr:

– studenci i doktoranci UWr mają obowiązek sprawdzania na bieżąco UMAILa oraz komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o podanie w temacie maila imienia, nazwiska, kierunku, trybu
i roku studiów oraz numeru indeksu,
– w sprawie lektoratów należy kontaktować się ze SPNJO UWr,
– w sprawie zajęć wf z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UWr,
– bardzo prosimy studentów i doktorantów o zapoznawanie się z bieżącymi ogłoszeniami
w sprawie sytuacji sanitarno-epidemicznej oraz przestrzeganie wytycznych służących ochronie zdrowia.

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae!
dr hab. A. Firlej-Buzon


Jak złożyć podanie w IINiB – instrukcja dla Studentów


Informacja o płatności dla osób powtarzających przedmiotowy kurs BHP


Ubezpieczenia NNW i OC dla studentów i doktorantów – informacja