Aktualności:

List prof. Anny Małgorzewicz, prodziekan Wydziału Filologicznego ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych, w sprawie ewaluacji zajęć dydaktycznych po semestrze letnim r. ak. 2021/2022.


Szanowni Studenci,

podania o przedłużenie terminu zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem (ze zgodą prowadzącego wyrażoną w tym podaniu) należy składać drogą elektroniczną (skan lub dobrej jakości zdjęcie) na adres anna.lach@uwr.edu.pl w terminie:

  • do 27 czerwca do 15:00 – dla studentów studiów stacjonarnych,
  • do 29 czerwca do 12:00 – dla studentów studiów niestacjonarnych.

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaną wiadomością z Informatycznego Centrum Edukacji i Nauk o zmianie zasad pobierania wyników matur z systemu KReM (Krajowy Rejestr Matur), prosimy WSZYSTKICH kandydatów na studia STACJONARNE I stopnia i jednolite magisterskie o obowiązkowe wpisanie w systemie IRKa wyników matur. 
Wyniki matur muszą zostać wpisane najpóźniej do 7 lipca włącznie.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie IRK oraz w zakładce Rekrutacja — O rekrutacji.

Kandydaci na studia NIESTACJONARNE wpisują wyniki matur najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Jest to sytuacja, na którą uczelnia nie ma wpływu. Bardzo przepraszamy Państwa za niedogodności.


Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 29.06.2022 r.

Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 04.07.2022 r.

Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 06.07.2022 r.

Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 08.07.2022 r.


Harmonogramy prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych


Egzaminy w sesji po semestrze letnim roku akad. 2021/2022
(tabela aktualizowana zgodnie z przekazywanymi terminami).


Szanowni Studenci,

na podstawie Uchwały nr 117/2021 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 września 2021 r. w sprawie obowiązkowej realizacji przedmiotów z nauk społecznych lub humanistycznych na studiach I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) studenci (również reaktywujący się) kierunków Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo oraz Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe zobowiązani są do uzyskania nie mniej niż 5 punktów ECTS za zajęcia z przedmiotów humanistycznych.


Studenci Instytutu INiB UWr:

– studenci i doktoranci UWr mają obowiązek sprawdzania na bieżąco UMAILa oraz komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o podanie w temacie maila imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów oraz numeru indeksu,
– w sprawie lektoratów należy kontaktować się ze SPNJO UWr,
– w sprawie zajęć wf z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UWr,
– bardzo prosimy studentów i doktorantów o zapoznawanie się z bieżącymi ogłoszeniami
w sprawie sytuacji sanitarno-epidemicznej oraz przestrzeganie wytycznych służących ochronie zdrowia.

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae!
dr hab. A. Firlej-Buzon


Jak złożyć podanie w IINiB – instrukcja dla Studentów


Informacja o płatności dla osób powtarzających przedmiotowy kurs BHP


Ubezpieczenia NNW i OC dla studentów i doktorantów – informacja