Aktualności:

Zarządzenie Nr 118/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z organizacją uniwersyteckiej debaty wyborczej.


Przedmiot e-learningowy: przedsiębiorczość – informacje o zaliczeniu.


Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że monografia Pani Profesor Bożeny Koredczuk pt. Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych: Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953-2003) uzyskała Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego w kategorii “Prace o charakterze informacyjno-dokumentacyjnym”.
Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia Nagrody Naukowej SBP za 2021 rok na portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Informacje o książce na stronie wydawcy.

Autorce serdecznie gratulujemy!


Szanowni Państwo,

informujemy, że dwie największe organizacje studenckie Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą rekrutację.
By wziąć udział w zapisach, wystarczy wypełnić formularze przygotowane przez organizatorów.
Samorząd Studentów
     Niezależne Zrzeszenie Studentów

MOST 

Wystartowała rekrutacja do MOST-u, czyli Programu Mobilności Studentów i Doktorantów.
Żeby wyjechać na studia do innej uczelni w Polsce, należy się do 15 maja zgłosić się przez stronę programu.


Uwaga studenci IINiB UWr pochodzący z Ukrainy:

Każdy/a student/ka może otrzymać z Dziekanatu Wydziału Filologicznego UWr
zaświadczenie o statusie studenckim wydawane w dwóch językach: polskim i ukraińskim.
Zaświadczenia mogą pomóc przy przekraczaniu granicy ukraińsko-polskiej (w dwie strony).

Aby otrzymać zaświadczenie należy na adres mailowy stefan.kiedron@uwr.edu.pl podać w języku polskim i ukraińskim:Imię, nazwisko, numer i serię paszportu, kraj wydania, datę i miejsce urodzenia, kierunek studiów.

Zaświadczenia zostaną przez Dziekanat przygotowane w wersji papierowej,
opatrzone pieczęciami oraz podpisem dziekana Stefana Kiedronia.
Następnie będą:
– przesłane jako skany drogą elektroniczną dla osób przebywających poza Wrocławiem
– przekazane osobiście w Dziekanacie osobom będącym we Wrocławiu.


Informacja dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku INiB którzy w semestrze zimowym 2022/2023 powinni rozpocząć lektorat języka obcego w SPNJO.


Szanowni Studenci,

na podstawie Uchwały nr 117/2021 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 września 2021 r. w sprawie obowiązkowej realizacji przedmiotów z nauk społecznych lub humanistycznych na studiach I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) studenci (również reaktywujący się) kierunków Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo oraz Publikowanie Cyfrowe
i Sieciowe zobowiązani są do uzyskania nie mniej niż 5 punktów ECTS za zajęcia z przedmiotów humanistycznych.


Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia i nasz Wydział starają się jak najbardziej wspierać studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
Wszystkie niezbędne informacje na temat udzielanego wsparcia odnajdą Państwo na stronach internetowych:

Wydziału Filologicznego UWr w zakładce “Dla studentów” oraz w odnośniku “Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami“.

Dodatkową pomocą służy także Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnościami


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonują:

Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego
(Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 3 p. 14;
rejestracja przez stronę WWW lub tel. (71) 367 18 14);

Poradnia Psychologiczna
(ul. Kuźnicza 49/55; obowiązuje rejestracja mailowa
wyłącznie z domeny @uwr.edu.pl na adres: alina.czapiga@uwr.edu.pl).

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego

List dr Małgorzaty Kolankowskiej do studentów w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocniczki dziekana ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego


Studenci Instytutu INiB UWr:

– studenci i doktoranci UWr mają obowiązek sprawdzania na bieżąco UMAILa oraz komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez adres mailowy w domenie uwr.edu.pl.

Prosimy o podanie w temacie maila imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów oraz numeru indeksu,
– w sprawie lektoratów należy kontaktować się ze SPNJO UWr,
– w sprawie zajęć wf z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UWr,
– bardzo prosimy studentów i doktorantów o zapoznawanie się z bieżącymi ogłoszeniami
w sprawie sytuacji sanitarno-epidemicznej oraz przestrzeganie wytycznych służących ochronie zdrowia.

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae!
dr hab. A. Firlej-Buzon


Jak złożyć podanie w IINiB – instrukcja dla Studentów


Informacja o płatności dla osób powtarzających przedmiotowy kurs BHP


Ubezpieczenia NNW i OC dla studentów i doktorantów – informacja